Rezultati projekta u 2023. godini

 

 U prvih šest mjeseci 2023. godine (do kraja našeg projekta) objavljeno je ukupno 6 radova od čega 2 rada u znanstvenim časopisima, 2 u indeksiranim zbornicima konferencija, te 2 poglavlja u znanstvenoj monografiji. Objavljeni radovi mogu se vidjeti na: https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/7/3537. Dodatno, 4 rada su u postupku recenzije u međunarodnim časopisima.

 

 Projektni istraživači sudjelovali su sljedećim međunarodnim konferencijama u 2023. godini: Challenges of Europe (izlagale su Mijač i Ninčević Pašalić), MIPRO 2023 (izlaganje Mijač) i MICEB 2023 (izlaganje Jadrić).

 

 Voditeljica projekta prof. dr. sc. M. Ćukušić i istraživač prof. dr. sc. M. Jadrić mentorirali su 3 ocjenska rada iz područja istraživanja. Kolege studenti su istraživali teme pametnog gospodarenja otpadom u gradu Splitu, primjene pametnih tehnologija u području energetske učinkovitosti gradova i kućanstava u RH te mikroučenja i primijenjenih tehnologija u IT sektoru. Od 2022. i doc. dr. sc. Tea Mijač mentorira radove s naglaskom na povezano područje umjetne inteligencije.

 

  U siječnju 2023. projektna doktorandica Ivana Ninčević Pašalić obranila je doktorsku disertaciju, o čemu više možete pročitati ovdje

 

Rezultati projekta u 2022. godini

 

  Projektna radionica održala se u svibnju 2022. i pohađalo ju je 20-tak sudionika. Više o radionici možete pronaći ovdje.  

 

  U 2022. objavljeno je 8 radova od čega 2 rada u znanstvenim časopisima, 1 u indeksiranim zbornicima konferencija, te 4 rada kao poglavlja u znanstvenoj monografiji čiji su glavni urednici naši projektni istraživači, što čini osmu publikaciju. Dodatno, neki od radova su već prihvaćeni za objavu u 2023. godini, neki su u postupku recenzije, a objavljeni radovi mogu se vidjeti na: https://www.bib.irb.hr/pregled/projekti/id/6586.

 

  Konferencija projekta održana je u Splitu i Šibeniku u rujnu 2022. te je donijela mnogobrojne radionice, predavanja te izlaganja kako se može vidjeti ovdje i ovdje.

 

  Voditeljica projekta prof. dr. sc. M. Ćukušić i istraživači prof. dr. sc. M. Jadrić i izv. dr. sc. V. Muštra mentorirali su 7 ocjenskih radova iz područja istraživanja. Kolege studenti su istraživali teme poput primjene umjetne inteligencije u javnom sektoru, odnos koncepta pametnih gradova i koncepta rezilijentnosti, primjene procesa analize velikih podataka u urbanoj mobilnosti pametnih gradova i dr.

 

  Doktorandica Ivana Ninčević Pašalić obranila je prijavu teme doktorske disertacije te V. doktorsku radionicu (Istraživački projekt) te predala svoju doktorsku disertaciju. Također, prezentirala je svoje istraživanje na trećem HRZZ caffe-u u Splitu o čemu više možete pročitati na poveznici.

 

  Nastavljen je rad na projektu izrade Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine (koordinator projekta izrade Strategije Vinko Muštra). U segmentu upravljanja poslovnim procesima, informacijskim sustavima i e-usluga, uvažavajući razvoj u smjeru pametnih gradova, istraživačice M. Ćukušić i I. Ninčević Pašalić pregledale su akcijski plan Grada Splita te s T. Mijač sudjelovale u pripremi anketznih pitanja kojima će se mjeriti zadovoljstvo korisnika kvalitetom (pametnih) usluga.

 

Rezultati projekta u 2021. godini

 

  Četvrta projektna radionica održala se u siječnju 2021. online putem i pohađalo ju je 5o-tak sudionika. Posebno ističemo predavanja dvaju međunarodnih istraživača. Više o radionici možete pronaći ovdje.

 

  Izniman uspjeh, i ove godine, postigli su naši doktorandi na doktorskom studiju. Dino Pavlić i Tea Mijač obranili su doktorsku disertaciju u rujnu i studenom 2021. godine. Više o njihovim obrana možete pronaći ovdje. Ivana Ninčević Pašalić položila je IV. doktorsku radionicu.

 

  U 2021., prema radnom planu, planirana je bila objava 4 rada u zbornicima znanstvenih konferencija te 3 rada u časopisima (ukupno 7 radova). Objavljeno je 8 radova u indeksiranim zbornicima konferencija (Scopus, EconLit), te 4 rada u znanstvenim časopisima indeksiranim u Web of Science (ukupno 12 radova). Dodatno, prihvaćena su još 2 rada, oba u časopisima indeksiranim u WoS. Objavljeni radovi mogu se vidjeti na: https://www.bib.irb.hr/pregled/projekti/id/6586.

 

  Nastavljen je rad na projektu izrade Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine (koordinator projekta izrade Strategije Vinko Muštra). U segmentu upravljanja poslovnim procesima, informacijskim sustavima i e-uslugaa, uvažavajući razvoj u smjeru pametnih gradova, istraživači Maja Ćukušić, Dino Pavlić i Ivana Ninčević Pašalić su pripremili opis strateških ciljeva i konkretnih mjera za postizanje istih.

 

  U travnju 2021. organizirana je radionica za studente za planiranje rješenja za pametnu mobilnost, a kroz svibanj 2021. radionice za istraživače o igri predviđanja (Scenario Exploration System).

 

  Voditeljica projekta dr. sc. M. Ćukušić i istraživači dr. sc. M. Jadrić i V. Muštra mentorirali su 6 ocjenskih radova iz područja istraživanja. Kolege studenti su istraživali teme poput: Analiza karakteristika gradova u Hrvatskoj i primijenjenih pametnih rješenja, Odrednice korištenja sustava javnih bicikli u Gradu Splitu, Doprinos konzultantskih poduzeća u razvoju rješenja za pametne gradove, Informacijski sustavi za zeleni javni prijevoz, Utjecaj veličine jedinice lokalne samouprave na transparentnost proračuna.

 

 

Rezultati projekta u 2020. godini

 

  Treća projektna radionica koju je pohađalo 50-tak sudionika održala se u siječnju 2020. Posebno ističemo predavanje istraživača izv. prof. dr. sc. Tihomira Orehovačkog o Modeliranju strukturalnim jednadžbama koje je privuklo i druge doktorande s UNIST. Više o radionici možete pronaći ovdje.

 

  Unatoč nemogućnosti putovanja i izlaganja radova uživo na međunarodnim konferencijama, naši istraživači sudjelovali su na sljedećim konferencijama gdje su predstavili svoje radove: CIET 2020 (2 rada), Odyssey 2020 i ENTRENOVA 2020, te sudjelovali bez izlaganja uz objavu rada na konferencijama BIR 2020, ITEMA 2020 (2 rada) i ESD 2020.

 

  U 2020., prema radnom planu, planirana je bila objava 4 rada u zbornicima znanstvenih konferencija te 2 rada u časopisima (ukupno 6 radova). Objavljeno je jedno poglavlje u uređenoj znanstvenoj monografiji s međunarodnim izdavačem i urednikom, 7 radova u uglavnom indeksiranim zbornicima konferencija (Scopus, EconLit), te 2 rada u znanstvenim časopisima indeksiranim u WoS (ukupno 10 radova). Dodatno, prihvaćena su još 2 rada za objavu u zborniku odabranih radova od kojih je jedan nominiran za najbolji rad, te su dva uvjetno prihvaćena po korekcijama, oba u časopisima indeksiranim u WoS. Objavljeni radovi mogu se vidjeti na: https://www.bib.irb.hr/pregled/projekti/id/6586.

 

  Izniman uspjeh postigli su doktorandi na doktorskom studiju (Dinu Pavliću je odobrena tema doktorske disertacije i proveo je pilot i glavno istraživanje, Tea Mijač je položila posljednju - IV radionicu, a Ivana Ninčević Pašalić II i III radionicu).

 

  Od 2018., u suradnji sa Studentskim poduzetničkim inkubatorom Fakulteta osmislili smo i organiziramo događaj Smart City Challenge. Od tada je razvijeno 18 rješenja na razini prototipa za neki od postavljenih smart city izazova. Više o ovogodišnjem sudjelovanju na Global Entrepreneurship Week (GEW) i spomenutom hackathonu pročitajte ovdje.

 

  Jedan od najvažnijih događanja u godini održao se u studenom 2020. - Tjedan inovativnih regija u Europi (Week of Innovative Regions in Europe-WIRE) - glavni je forum europske politike za inovacije i regionalni razvoj. Ekonomski fakultet Sveučilištau Splitu bio je ovogodišnji domaćin i organizator, a događaj je organiziran u okviru hrvatskog predsjedništva Vijećem EU 2020., uz potporu Europske komisije, Generalne uprave za istraživanje i inovacije i relevantnih državnih tijela, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita. U organizaciji su vrlo aktivno sudjelovala 4 člana projektnog tima, a WIRE konferencija omogućila nam je potvrdu aktualnosti istraživanja ne samo tokom čitave konferencije, već i u posebnoj sekciji Innovative Governance Practices in the Public Sector s govornicima na najvišoj razini (EC, EC-JRC...), uz međunarodno sudjelovanje 238 sudionika. Neki od zaključaka sekcije predstaljeni su na samom zatvaranju konferencije. Više informacija možete naći ovdje.

 

  Nastavljen je rad na projektu izrade Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine (koordinator projekta je Vinko Muštra). Maja Ćukušić, Dino Pavlić i Ivana Ninčević Pašalić su u 2020., temeljem komentara ex-ante evaluatora i po provedenoj anketi s pročelnicima Grada o promjenama u uvjetima pandemije, korigirali analizu stanja u segmentu upravljanja poslovnim procesima, informacijskim sustavima i e-uslugama uvažavajući razvoj u smjeru pametnih gradova u okruženju i pripremili sažetak.

 

  U travnju 2020. je pripremljena i predana prijava projekta Erasmus+ KA203 Strateškog partnerstva koji je u studenom 2020. prihvaćen za financiranje, a započeo je u prosincu. Tema je direktno proizašla iz HRZZ projekta (i to iz jedne diseminacijske aktivnosti krajem 2019.), a tim čine i partneri iz Slovenije, uključivo iskusni i mlađi istraživači. Pored međunarodnog obrazovnog programa, priprema se i objava znanstvene monografije. Naziv projekta je "Energy Usage and Green Public Transportation in Future Smart Cities: An Innovative Teaching Program for Students, Stakeholders and Entrepreneurs".

 

  Bilateralni znanstveno-istraživački projekt pod nazivom “Komparativna analiza trendova i faktora uspjeha u razvoju pametnih gradova u Sloveniji i Hrvatskoj” prihvaćen je od strane Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije na 17. zasjedanju održanom 24. siječnja 2020. godine. U lipnju 2020. započelo je anketno istraživanje u okviru ovog satelit projekta. Prikupljeno je preko 1.100 popunjenih anketa ispitanika iz različitih dobnih skupina.

 

  U srpnju 2020., s partnerskom organizacijom, za sve članove istraživačke grupe i druge zainteresirane organizirana je serija interaktivnih radionica na temu sigurnosti udaljenog rada. Tri radionice su bile visoko interaktivne, održane na engleskom jeziku i vrlo korisne za organizaciju rada tima i događanja koje smo realizirali u 2020.

 

  Voditeljica projekta dr. sc. M. Ćukušić i istraživač dr. sc. M. Jadrić mentorirali su 6 ocjenskih radova iz područja istraživanja. Kolege studenti su istraživali teme poput: Blockchain kao infrastruktura pametnih gradova, Spremnost gradova u Republici Hrvatskoj za implementaciju pametnih rješenja s naglaskom na održivi turizam, Usporedba kineskih i europskih gradova po pristupu razvoja strategija pametnih gradova i Umjetna inteligencija u pametnim gradovima.

 

  U prosincu 2020. našoj istraživačkoj grupi priključio se novi član dr. sc. Igor Pihir sa Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike.

 

 

Rezultati projekta u 2019. godini

 

  Novi članovi koji su se priključili našoj istraživačkoj grupi u 2019. godini su: dr. sc. Anton Manfreda sa Sveučilišta u Ljubljani i dr. sc. Tihomir Orehovački sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

 

  Tijekom druge projektne radionice u siječnju 2019. ugostili smo sljedeće znanstvenike i predavače: dr. Y. Dwiwedi sa Sveučilišta u Swansea (UK) koji je predstavio svoja istraživanja o pametnim gradovima, te dao korisne savjete o pisanju znanstvenih članaka kao glavni urednik časopisa International Journal of Information management, dr. Boris Tomaš sa Sveučilišta u Zagrebu, dr. Ivica Veža sa Sveučilišta u Splitu, te novi suradnik dr. Anton Manfreda sa Sveučilišta u Ljubljani. Drugi dan radionice predavanja su održali projektni suradnik dr. Vinko Muštra s matičnog Fakulteta, Marko Bartulić i Tomislav Alujević Grgas iz poduzeća Split Parking, dr. Saša Mladenović i dr. Goran Zaharija s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Krešimir Jusup i Branimir Hebrang iz Hrvatskog Telekoma i Hrvoje Gabelica iz Umjetne Inteligencije. Više o održanoj radionici pročitajte ovdje i ovdjeVideo.

 

  Organizirana je posebna sekcija Digital transformation in the context of smart cities na međunarodnoj konferenciji Challenges of Europe koja se održala 23. svibnja 2019. u Bolu na Braču. Chair je bila voditeljica projekta dr. M. Ćukušić, predano je bilo ukupno osam radova, a u okviru sekcije su predstavljena tri. Jedan od radova prezentirala je bivša studentica Anđela Koštić koja je predstavila istraživanje iz diplomskog rada prema planu uključivanja studenata u znanstveni rad u okviru projekta. Na Konferenciji je održana i međunarodna doktorska radionica gdje je doktorandica I. Ninčević Pašalić prezentirala dosadašnji rad na doktorskoj disertaciji s izlaganjem teme Enablement and effects of e-participation in smart governance.

 

  Doktorandica I. Ninčević Pašalić pohađala je međunarodnu ljetnu školu pri Sveučilištu u Oslu u Norveškoj od 29. srpnja do 2. kolovoza 2019. godine i to metodološki doktorski kolegij: Mixed and Merged Methods: Toward a Methodological Pluralism. Održala je zapaženo izlaganje te pripremila detaljan pregled potencijala korištenja miješnih metoda u vlastitom istraživanju.

 

  Konferencije: Doktorand D. Pavlić sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji Business Process Management 2019 u okviru BPM 2019 Blockchain and CEE Foruma, u Beču u Austriji Vienna (rujan 2019.) gdje je prezentirao rad Conceptualizing the Convergence Model of Business Process Management and Customer Experience Management. Voditeljica projekta M. Ćukušić prezentirala je rad Developing a Structured Approach to Converging Business Process Management and Customer Experience Management Initiatives na konferenciji PoEM 2019 u Luksemburgu u studenom 2019. godine. Istraživač dr. M. Jadrić prezentirao je rad Review of Discrete Simulation Modelling Use in the Context of Smart Cities u svibnju 2019. na MIPRO 2019 u okviru konferencije SSRCI - Smart, Sustainable and Resilient Cities and Infrastructures, zatim rad Framework for Discrete-Event Simulation Modeling Supported by LMS Data and Process Mining u rujnu na International Symposium on Operational Research SOR 2019 u Bledu u Sloveniji te rad Constructing and testing instruments for measuring students' perceptions of a university and its smart dimensions na međunarodnoj konferenciji u Zagrebu Economic and Social Development Development ESD 2019.

 

  Na Ekonomskom fakultetu u Splitu, u suradnji s Gradom Splitom organizirana je Zimska škola Perspektiva održivog razvoja u urbanim sredinama kroz listopad, studeni i prosinac 2018., čiji je voditelj bio član istraživačke grupe dr. sc. Vinko Muštra, a uz kolege su na zimskoj školi predavale i voditeljica projekta M. Ćukušić i doktorandica I. Ninčević Pašalić. Više o Zimskoj školi pročitajte ovdje

 

  Voditeljica projekta dr. M. Ćukušić i istraživači dr. M. Jadrić i dr. sc. V. Muštra mentorirali su 14 ocjenskih radova iz područja istraživanja. Kolege studenti su istraživali teme poput: Platforme za otvorenu inovaciju u pametnim gradovima, Primjene i mogućnosti blockchain tehnologije sa naglaskom na pametne ugovore, Analiza stavova studenata o privatnosti i nadzoru u pametnim gradovima,  Analiza razvijenosti pametne mobilnosti u Hrvatskoj i svijetu, Analiza komponenti/karakteristika i mjerenje uspješnosti smart city inicijativa.

 

  U okviru manifestacije Global Entrepreneurship Week 2019 istraživači i partneri projekta su i ove godine pripremili i prezentirali relevantna predavanja, a više možete pročitati u našem članku iz studenog. Također, u okviru plana suradnje sa Studentskim poduzetničkim inkubatorom Fakulteta, projektni tim je organizirao Smart City Challenge hackathon u studenom 2019. (članak)

 

  Pripremljeni su i drugi projektni izvještaji koji između ostalog uključuju operacionalizaciju BPM-CXM okvira koji u obzir uzima internu i eksternu perspektivu procesa (doktorand D. Pavlić), pregled područja razvoja vođenog podacima u kontekstu korisničkog iskustva (doktorandica T. Mijač) te izvješće o potencijalu korištenja metodoloških pristupa u doktorskom istraživanju (doktorandica I. Ninčević Pašalić)

 

  Dr. sc. V. Muštra je glavni koordinator projekta izrade Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine dok su Maja Ćukušić, Dino Pavlić i Ivana Ninčević Pašalić zaduženi za izradu analize stanja, a kasnije i razvoja područja/poglavlja upravljanja poslovnim procesima, informacijskim sustavima i e-uslugama uvažavajući razvoj u smjeru pametnih gradova u okruženju.

 

  U okviru Erasmus+ programa M. Ćukušić posjetila je TED university u Ankari u Turskoj gdje je održala seminar za nastavnike i predstavila HRZZ projekt i povezana istraživanja. I. Ninčević Pašalić posjetila je Swansea University u Velikoj Britaniji gdje joj je domaćin bio prof. Y. Dwivedi i njegova katedra i gdje su joj predstavljena njihova istraživanja te pružena prilika da predstavi svoje ideje.

 

  U 2019., prema radnom planu, planirana je bila objava 3 rada u zbornicima znanstvenih konferencija te 2 rada predana u časopise (ukupno 5). Objavljeno je jedno poglavlje u uređenoj znanstvenoj monografiji s međunarodnim izdavačem i urednikom, 4 rada u zbornicima konferencija te 2 rada u znanstvenim časopisima (ukupno 7). Dodatno, prihvaćena su još 3 rada za objavu od kojih jedan u prestižnom International Journal of Information Management. Do sada objavljeni radovi su predstavljeni na portalu Hrvatska znanstvena bibliografija.

 

  Pripremljen je i na Katedri za poslovnu informatiku odobren kurikulum za novi izborni kolegij Upravljanje pametnim gradovima na diplomskom studiju čiji su nositelji istraživači M. Ćukušić, V. Muštra i M. Jadrić. Očekuje se usvajanje na Fakultetskom vijeću, te početak izvođenja kolegija u listopadu 2020.

 

  Odobren je prijedlog projekta Week of Innovative Regions in Europe 2020 (WIRE 2020): Place-sensitive Governance for Open and Resilient Regions prijavljen na poziv Europske Komisije u okviru poziva Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme, 952030 - WIRE 2020, a koji je prijavio Ekonomski fakultet u Splitu (kooridnator projekta dr. sc. V. Muštra). Prihvaćeni su pozivi za sekciju Models of Governing the Multi-Level Ecosystem of Smart Cities koju je osmislila voditeljica projekta M. Ćukušić, a doktorandice T. Mijač i I. Ninčević Pašalić dio su organizacijskog tima koji priprema konferenciju.

 

 

 

Rezultati projekta u 2018. godini

 

 U okviru plana suradnje sa Studentskim poduzetničkim inkubatorom Fakulteta, projektni tim je realizirao aktivnost podrške u organizaciji Smart City Challenge hackatona u studenom 2018. U sklopu Global Entrepreneurship Week 2018 istraživači i partneri projekta su pripremili i prezentirali relevantna predavanja, a više ste mogli pročitati u našem prošlogodišnjem postu.

 

 U okviru plana suradnje s povezanim inicijativama, voditeljica projekta M. Ćukušić  je ostvarila kontakt s voditeljima i istraživačima projekata financiranima iz sredstava HRZZ-a o čemu malo više u sljedećem postu gdje ćemo proći rezultate 2019. godine.

 

 U prvoj projektnoj radionici u kojoj je bio fokus na digitalnoj transformaciji u smart city okruženjima ugostili smo dr. K. Nazemija i dr. J. Mendlinga koji su predstavili svoja istraživanja te dali povratnu informaciju našim doktorskim studentima T. Mijač i D. Pavliću nakon predstavljanja koncepta njihova doktorskog istraživanja.

 

 Novi članovi koji su se priključili našoj istraživačkoj grupi u 2018. godini su: dr. V. Muštra, dr. Ž. Garača, i dr. K. Nazemi.

 

 Voditeljica projekta dr. M. Ćukušić i istraživač dr. M. Jadrić mentorirali su 12 diplomskih radova iz područja istraživanja. Kolege studenti su istraživali teme poput: Internet stvari kao osnove pametnog grada, potencijal korištenja blockchain tehnologije u kontekstu rješenja za pametne gradove, primjene Web API-ja kod smart city rješenja te analizirali pristup razvoju strategije pametnog grada i korištenje mindmanager alata pri generiranju ideja za smart city tehnologije.

 

 Na Ekonomskom fakultetu u Splitu organizirana je Ljetna škola u lipnju 2018., čiji je voditelj bio dr. sc. Vinko Muštra, član istraživačke grupe, a uz kolegu Muštru, M. Ćukušić i M. Jadrić su bili jedni od predavača.

 

 Doktorand D. Pavlić  je sudjelovao na ACIS 2018 Doctoral Consortium-u u Sydney-ju, Australiji gdje je izložio svoje istraživanje.

 

 Doktorandica T. Mijač sudjelovala je na doktorskoj radionici na Krfu, u Grčkoj u sklopu međunarodne konferencije Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS). Također, na istoj konferenciji izlagala je zajednički work-in-progress rad In Search of a Methodological Framework for User-Oriented Data-Driven Information System Modelling koji je kasnije nadopunjen i objavljen u znanstvenom časopisu. O tome više kroz pregled 2019. godine.

 

 Napisana su i objavljena dva rada, u sklopu međunarodnog skupa za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju (MIPRO) u svibnju 2018. u Opatiji: The Potential and Issues in Data-Driven development of Web personas i Discrete Simulation Modelling of Intelligent Passenger Boarding.

 

 Na međunarodnoj konferenciji Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS) 2018 prihvaćen je i izložen rad Evaluating the Potential of a Data-Driven Approach in Digital Service (Re)design.

 

 Pripremljeni su i drugi projektni izvještaji koji uključuju sažete prikupljene informacije projektnog istraživanja, metodologiju za uspostavu konvergirajuće BPM-CX strukture, izvještaj o stanju i trendovima u području korisniku orijentiranog razvoja informacijskih sustava te izvještaj o identifikaciji relevantnih G2C/C2G usluga.

 

 U studenom 2018. zaposlena je nova suradnica na projektu I. Ninčević Pašalić koja je krajem prosinca upisala doktorski studij čime ovaj projekt ima ukupno 3 doktoranda.

 

Do sada objavljeni radovi su dostupni na portalu Hrvatska znanstvena bibliografija.