Rezultati projekta u 2019. godini

 

  Novi članovi koji su se priključili našoj istraživačkoj grupi u 2019. godini su: dr. Anton Manfreda sa Sveučilišta u Ljubljani i dr. Tihomir Orehovački sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

 

  Tijekom druge projektne radionice u siječnju 2019. ugostili smo sljedeće znanstvenike i predavače: dr. Y. Dwiwedi sa Sveučilišta u Swansea (UK) koji je predstavio svoja istraživanja o pametnim gradovima, te dao korisne savjete o pisanju znanstvenih članaka kao glavni urednik časopisa International Journal of Information management, dr. Boris Tomaš sa Sveučilišta u Zagrebu, dr. Ivica Veža sa Sveučilišta u Splitu, te novi suradnik dr. Anton Manfreda sa Sveučilišta u Ljubljani. Drugi dan radionice predavanja su održali projektni suradnik dr. Vinko Muštra s matičnog Fakulteta, Marko Bartulić i Tomislav Alujević Grgas iz poduzeća Split Parking, dr. Saša Mladenović i dr. Goran Zaharija s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Krešimir Jusup i Branimir Hebrang iz Hrvatskog Telekoma i Hrvoje Gabelica iz Umjetne Inteligencije. Više o održanoj radionici pročitajte ovdje i ovdjeVideo.

 

  Organizirana je posebna sekcija Digital transformation in the context of smart cities na međunarodnoj konferenciji Challenges of Europe koja se održala 23. svibnja 2019. u Bolu na Braču. Chair je bila voditeljica projekta dr. M. Ćukušić, predano je bilo ukupno osam radova, a u okviru sekcije su predstavljena tri. Jedan od radova prezentirala je bivša studentica Anđela Koštić koja je predstavila istraživanje iz diplomskog rada prema planu uključivanja studenata u znanstveni rad u okviru projekta. Na Konferenciji je održana i međunarodna doktorska radionica gdje je doktorandica I. Ninčević Pašalić prezentirala dosadašnji rad na doktorskoj disertaciji s izlaganjem teme Enablement and effects of e-participation in smart governance.

 

  Doktorandica I. Ninčević Pašalić pohađala je međunarodnu ljetnu školu pri Sveučilištu u Oslu u Norveškoj od 29. srpnja do 2. kolovoza 2019. godine i to metodološki doktorski kolegij: Mixed and Merged Methods: Toward a Methodological Pluralism. Održala je zapaženo izlaganje te pripremila detaljan pregled potencijala korištenja miješnih metoda u vlastitom istraživanju.

 

  Konferencije: Doktorand D. Pavlić sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji Business Process Management 2019 u okviru BPM 2019 Blockchain and CEE Foruma, u Beču u Austriji Vienna (rujan 2019.) gdje je prezentirao rad Conceptualizing the Convergence Model of Business Process Management and Customer Experience Management. Voditeljica projekta M. Ćukušić prezentirala je rad Developing a Structured Approach to Converging Business Process Management and Customer Experience Management Initiatives na konferenciji PoEM 2019 u Luksemburgu u studenom 2019. godine. Istraživač dr. M. Jadrić prezentirao je rad Review of Discrete Simulation Modelling Use in the Context of Smart Cities u svibnju 2019. na MIPRO 2019 u okviru konferencije SSRCI - Smart, Sustainable and Resilient Cities and Infrastructures, zatim rad Framework for Discrete-Event Simulation Modeling Supported by LMS Data and Process Mining u rujnu na International Symposium on Operational Research SOR 2019 u Bledu u Sloveniji te rad Constructing and testing instruments for measuring students' perceptions of a university and its smart dimensions na međunarodnoj konferenciji u Zagrebu Economic and Social Development Development ESD 2019.

 

  Na Ekonomskom fakultetu u Splitu, u suradnji s Gradom Splitom organizirana je Zimska škola Perspektiva održivog razvoja u urbanim sredinama kroz listopad, studeni i prosinac 2018., čiji je voditelj bio član istraživačke grupe dr. sc. Vinko Muštra, a uz kolege su na zimskoj školi predavale i voditeljica projekta M. Ćukušić i doktorandica I. Ninčević Pašalić. Više o Zimskoj školi pročitajte ovdje

 

  Voditeljica projekta dr. M. Ćukušić i istraživači dr. M. Jadrić i dr. sc. V. Muštra mentorirali su 14 ocjenskih radova iz područja istraživanja. Kolege studenti su istraživali teme poput: Platforme za otvorenu inovaciju u pametnim gradovima, Primjene i mogućnosti blockchain tehnologije sa naglaskom na pametne ugovore, Analiza stavova studenata o privatnosti i nadzoru u pametnim gradovima,  Analiza razvijenosti pametne mobilnosti u Hrvatskoj i svijetu, Analiza komponenti/karakteristika i mjerenje uspješnosti smart city inicijativa.

 

  U okviru manifestacije Global Entrepreneurship Week 2019 istraživači i partneri projekta su i ove godine pripremili i prezentirali relevantna predavanja, a više možete pročitati u našem članku iz studenog. Također, u okviru plana suradnje sa Studentskim poduzetničkim inkubatorom Fakulteta, projektni tim je organizirao Smart City Challenge hackathon u studenom 2019. (članak)

 

  Pripremljeni su i drugi projektni izvještaji koji između ostalog uključuju operacionalizaciju BPM-CXM okvira koji u obzir uzima internu i eksternu perspektivu procesa (doktorand D. Pavlić), pregled područja razvoja vođenog podacima u kontekstu korisničkog iskustva (doktorandica T. Mijač) te izvješće o potencijalu korištenja metodoloških pristupa u doktorskom istraživanju (doktorandica I. Ninčević Pašalić)

 

  Dr. sc. V. Muštra je glavni koordinator projekta izrade Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine dok su Maja Ćukušić, Dino Pavlić i Ivana Ninčević Pašalić zaduženi za izradu analize stanja, a kasnije i razvoja područja/poglavlja upravljanja poslovnim procesima, informacijskim sustavima i e-uslugama uvažavajući razvoj u smjeru pametnih gradova u okruženju.

 

  U okviru Erasmus+ programa M. Ćukušić posjetila je TED university u Ankari u Turskoj gdje je održala seminar za nastavnike i predstavila HRZZ projekt i povezana istraživanja. I. Ninčević Pašalić posjetila je Swansea University u Velikoj Britaniji gdje joj je domaćin bio prof. Y. Dwivedi i njegova katedra i gdje su joj predstavljena njihova istraživanja te pružena prilika da predstavi svoje ideje.

 

  U 2019., prema radnom planu, planirana je bila objava 3 rada u zbornicima znanstvenih konferencija te 2 rada predana u časopise (ukupno 5). Objavljeno je jedno poglavlje u uređenoj znanstvenoj monografiji s međunarodnim izdavačem i urednikom, 4 rada u zbornicima konferencija te 2 rada u znanstvenim časopisima (ukupno 7). Dodatno, prihvaćena su još 3 rada za objavu od kojih jedan u prestižnom International Journal of Information Management. Do sada objavljeni radovi su predstavljeni na portalu Hrvatska znanstvena bibliografija.

 

  Pripremljen je i na Katedri za poslovnu informatiku odobren kurikulum za novi izborni kolegij Upravljanje pametnim gradovima na diplomskom studiju čiji su nositelji istraživači M. Ćukušić, V. Muštra i M. Jadrić. Očekuje se usvajanje na Fakultetskom vijeću, te početak izvođenja kolegija u listopadu 2020.

 

  Odobren je prijedlog projekta Week of Innovative Regions in Europe 2020 (WIRE 2020): Place-sensitive Governance for Open and Resilient Regions prijavljen na poziv Europske Komisije u okviru poziva Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme, 952030 - WIRE 2020, a koji je prijavio Ekonomski fakultet u Splitu (kooridnator projekta dr. sc. V. Muštra). Prihvaćeni su pozivi za sekciju Models of Governing the Multi-Level Ecosystem of Smart Cities koju je osmislila voditeljica projekta M. Ćukušić, a doktorandice T. Mijač i I. Ninčević Pašalić dio su organizacijskog tima koji priprema konferenciju.

 

 

 

Rezultati projekta u 2018. godini

 

 U okviru plana suradnje sa Studentskim poduzetničkim inkubatorom Fakulteta, projektni tim je realizirao aktivnost podrške u organizaciji Smart City Challenge hackatona u studenom 2018. U sklopu Global Entrepreneurship Week 2018 istraživači i partneri projekta su pripremili i prezentirali relevantna predavanja, a više ste mogli pročitati u našem prošlogodišnjem postu.

 

 U okviru plana suradnje s povezanim inicijativama, voditeljica projekta M. Ćukušić  je ostvarila kontakt s voditeljima i istraživačima projekata financiranima iz sredstava HRZZ-a o čemu malo više u sljedećem postu gdje ćemo proći rezultate 2019. godine.

 

 U prvoj projektnoj radionici u kojoj je bio fokus na digitalnoj transformaciji u smart city okruženjima ugostili smo dr. K. Nazemija i dr. J. Mendlinga koji su predstavili svoja istraživanja te dali povratnu informaciju našim doktorskim studentima T. Mijač i D. Pavliću nakon predstavljanja koncepta njihova doktorskog istraživanja.

 

 Novi članovi koji su se priključili našoj istraživačkoj grupi u 2018. godini su: dr. V. Muštra, dr. Ž. Garača, i dr. K. Nazemi.

 

 Voditeljica projekta dr. M. Ćukušić i istraživač dr. M. Jadrić mentorirali su 12 diplomskih radova iz područja istraživanja. Kolege studenti su istraživali teme poput: Internet stvari kao osnove pametnog grada, potencijal korištenja blockchain tehnologije u kontekstu rješenja za pametne gradove, primjene Web API-ja kod smart city rješenja te analizirali pristup razvoju strategije pametnog grada i korištenje mindmanager alata pri generiranju ideja za smart city tehnologije.

 

 Na Ekonomskom fakultetu u Splitu organizirana je Ljetna škola u lipnju 2018., čiji je voditelj bio dr. sc. Vinko Muštra, član istraživačke grupe, a uz kolegu Muštru, M. Ćukušić i M. Jadrić su bili jedni od predavača.

 

 Doktorand D. Pavlić  je sudjelovao na ACIS 2018 Doctoral Consortium-u u Sydney-ju, Australiji gdje je izložio svoje istraživanje.

 

 Doktorandica T. Mijač sudjelovala je na doktorskoj radionici na Krfu, u Grčkoj u sklopu međunarodne konferencije Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS). Također, na istoj konferenciji izlagala je zajednički work-in-progress rad In Search of a Methodological Framework for User-Oriented Data-Driven Information System Modelling koji je kasnije nadopunjen i objavljen u znanstvenom časopisu. O tome više kroz pregled 2019. godine.

 

 Napisana su i objavljena dva rada, u sklopu međunarodnog skupa za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju (MIPRO) u svibnju 2018. u Opatiji: The Potential and Issues in Data-Driven development of Web personas i Discrete Simulation Modelling of Intelligent Passenger Boarding.

 

 Na međunarodnoj konferenciji Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS) 2018 prihvaćen je i izložen rad Evaluating the Potential of a Data-Driven Approach in Digital Service (Re)design.

 

 Pripremljeni su i drugi projektni izvještaji koji uključuju sažete prikupljene informacije projektnog istraživanja, metodologiju za uspostavu konvergirajuće BPM-CX strukture, izvještaj o stanju i trendovima u području korisniku orijentiranog razvoja informacijskih sustava te izvještaj o identifikaciji relevantnih G2C/C2G usluga.

 

 U studenom 2018. zaposlena je nova suradnica na projektu I. Ninčević Pašalić koja je krajem prosinca upisala doktorski studij čime ovaj projekt ima ukupno 3 doktoranda.

 

Do sada objavljeni radovi su dostupni na portalu Hrvatska znanstvena bibliografija.