Obranjene dvije doktorske disertacije

24. studenog 2021. | Novosti

 

S ponosom objavljujemo da su u rujnu i studenom uspješno obranjene dvije doktorske disertacije naših projektnih doktoranada.

 

Javna obrana doktorske disertacije Dine Pavlića s temom "Model konvergencije upravljanja poslovnim procesima i upravljanja korisničkim iskustvom", održala se u četvrtak, 16. rujna 2021. godine u 12:00 sati u Vijećnici 4 pred Povjerenstvom u sastavu:

Prof. dr. sc. Nikša Alfirević, Ekonomski fakultet u Splitu, predsjednik

Izv. prof. dr. sc. Maja Ćukušić, Ekonomski fakultet u Splitu, mentorica

Prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić, Ekonomski fakultet u Zagrebu, članica

 

Javna obrana doktorske disertacije Tee Mijač s temom "Determinante uspjeha digitalnih usluga u visokom obrazovanju", održala se u četvrtak, 04. studenoga 2021. godine u 12:00 sati u Vijećnici 4 pred Povjerenstvom u sastavu:

Prof. dr. sc. Nikša Alfirević, Ekonomski fakultet u Splitu, predsjednik

Izv. prof. dr. sc. Mario Jadrić, Ekonomski fakultet u Splitu, mentor

Prof. dr. sc. Dražena Gašpar, Ekonomski fakultet u Mostaru, članica

 

Čestitke našoj Tei i našem Dinu te mentorima!