Obranjena doktorska disertacija

17. veljače 2023. | Novosti

 

Naša kolegica Ivana Ninčević Pašalić je uspješno obranila doktorsku disertaciju s temom “Povezanost tehnoloških, organizacijskih i okolišnih čimbenika s usvajanjem e-participacije u lokalnim samoupravama“ 30. siječnja 2023. pred povjerenstvom u sastavu:

•izv. prof. dr. sc. Ivana Bulog, Ekonomski fakultet u Splitu, predsjednica
•doc. dr. sc. Anton Manfreda, Ekonomski fakultet u Ljubljani, član
•izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli, član.
 
Čestitamo Ivani!
 
Ivana je na naša treća doktorandica koja je pod projektom obranila doktorsku disertaciju, a prethodno su to bili Tea Mijač i Dino Pavlić.
 
Radujemo se njenim budućim istraživanjima i publikacijama!