Održana 3. projektna radionica

21. siječnja 2020. | Novosti
Održana 3. projektna radionica

Treća projektna radionica u sklopu uspostavno istraživačkog projekta (UIP-05-2017) „Korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i modeliranje informacijskih sustava na primjeru smart city usluga„ održana je i ove godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Dvodnevna radionica održala se 16. i 17. siječnja 2020., a aktivno je sudjelovalo 50-tak sudionika radionice, pretežito studenata preddiplomskih i diplomskih studija.

 

Dvodnevno događanje otvorila je voditeljica projekta M. Ćukušić koja je predstavila projekt, istraživačke smjerove te dosadašnje rezultate projekta. Projektni istraživač V. Muštra predstavio je napredak projekta izrade strategije Grada Splita, a M. Jadrić istraživanja i rezultate studentskih projekata koji su također dobili priliku prezentirati svoje projekte tematike ERP sustava i poslovne analitike. Naš novi istraživač Tihomir Orehovački prezentirao je rezultate istraživanja iz područja empirijskog programskog inženjerstva.

 

Drugi dan bio je rezerviran za raspravu o temama i napretku pojedinačnih smjerova istraživanja doktoranada. Tri projektna doktoranda su predstavila svoja istraživanja te su dobili vrijedne savjete projektnih istraživača.

Predavanje o Modeliranju strukturalnim jednadžbama tehnikom parcijalnih najmanjih kvadrata privuklo je i druge doktorande s Ekonomskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.