Projekt pod nazivom „Korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i modeliranje informacijskih sustava na primjeru smart city usluga“ financiran je od strane Hrvatske zaklade za znanost. Trajanje projekta je pet godina (01.01.2018 – 30.06.2023). Akronim projekta je MISC4SC.

Projekt istraživačke grupe MIS4SC (Modelling information systems for smart city services) se fokusira na nekoliko povezanih područja koja se sva sadržajno odnose na informatizaciju poslovnih procesa. Ukratko – fokus istraživanja je korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i razvoj povezanih, modernih informacijskih sustava baziranih na pametnim tehnologijama. Razvijeni koncepti i modeli će se testirati na konkretnim problemima i to u domeni servisa/rješenja za pametne gradove. Iz tog razloga, projektnim prijedlogom je predviđeno uključivanje svih relevantnih dionika prema quadruple helix modelu.

Područje istraživanja je korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i razvoj povezanih, modernih informacijskih sustava baziranih na pametnim tehnologijama.

 

Istraživanje se može podijeliti na tri osnovne grupe:

 
  1. Nova područja istraživanja o digitalnoj transformaciji poslovanja: konvergencija pristupa upravljanje poslovnim procesima (Business Process Management, BPM) i upravljanje korisničkim iskustvom (Customer eXperience, CX
  2. Trendovi u razvoju pametnih tehnologija za upravljanje korisničkim iskustvom (Customer eXperience, CX) i modeliranju korisniku orijentiranih informacijskih sustava
  3. Modeliranje korisnicima orijentiranih informacijskih sustava u okruženju pametnih gradova (Smart Cities) temeljeno na mapiranju korisničnog putovanja (Citizen Journey Mapping, CJM)

Opći ciljevi projekta su:

 Osnivanje i razvoj istraživačke grupe koja nastavlja rad na temi istraživanja i nakon završetka financiranja projekta

  • Razvoj okvira za korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i modeliranje informacijskih sustava
  • Prilagodba i provjera okvira za korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i modeliranje informacijskih sustava na primjeru smart city usluga,
  • Uspostava partnerstva za dijeljenje znanja, diseminaciju i održivost rezultata projekta.
Upoznajte naš tim!

 

Hoće li BPM koji je primarno korišten kao 'instrument' za kontinuirano unaprjeđenje, automatizaciju/informatizaciju i standardizaciju, kao takav, moći održati svoju poziciju kao etablirana disciplina u menadžmentu u ovom tipu (digitalnog) poslovnog okruženja koje zahtjeva visoku razinu agilnosti i inovativnosti? Odnosno, kako se BPM mijenja?

Kako tehnološki razvoj (specifično razvoj pametnih uređaja i interneta stvari) utječe na očekivanja korisnika informacijskih sustava s jedne strane, a kako na mogućnosti prilagodbe tih sustava korisnicima s druge strane? Odnosno – kako iskoristiti potencijal tehnologija za prikupljanje i pohranu podataka o korisnicima i procesima u kojima korisnici sudjeluju za poboljšanje ukupnog korisničkog iskustva?

Treće pitanje koje smo postavili je: kako iskoristiti rezultate istraživanja o upravljanju korisničkim iskustvom i tehnologijama za prikupljanje i pohranu podataka o korisnicima i procesima u praktičnom smislu? Odnosno - koje područje karakterizira snažna potreba razvoja smjernica, metoda, alata i primjera korisniku orijentiranih informacijskih sustava?

 

 

Očekivani rezultati projekta su:

  • Metodologije za korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i modeliranje informacijskih sustava u privatnom sektoru
  • Metodologije za korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i modeliranje informacijskih sustava u javnom sektoru
  • Povećana znanja i kompetencije o istraživanju i provođenju korisniku orijentiranih pristupa
  • Provjereni modeli G2C/C2G smart city usluga spremni za implementaciju
 
 
 

Kao suradnici na projektu, u provođenju aktivnosti u svojstvu konzultanata sudjeluju strani istraživači (2) i nacionalni stručnjak za smart city područje i povezane proizvode. Uz članove grupe koji nisu zaposleni na instituciji te suradnike koji su namjeru sudjelovanja na projektnim aktivnostima potvrdili, potporu su projektu iskazali u priloženim potvrdama i poduzeće Manas d.o.o. i Grad Solin kao potporne organizacije. Namjera je grupe proširiti partnersku mrežu po principu quadruple helix modela za participativni, uključivi pristup, kokreaciju znanja i provjeru rezultata unutar mreže. Uz brojne prilike za usavršavanje dionika, u okviru planiranih projektnih aktivnosti napravit će se i plan internih i eksternih mehanizama postizanja održivosti partnerstva i grupe.