Sudjelovanje na Challenges of Europe konferenciji

26. svibnja 2023. | Novosti

 

Naši projektni istraživači su sudjelovali na 14. međunarodnoj konferenciji Challenges of Europe u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Splitu koja se održala na Bolu na Braču od 17. do 19. svibnja 2023. Radove su prezentirale kolegice Tea Mijač i Ivana Ninčević Pašalić u sekciji Digital Solutions for the Next Generation koju je vodio profesor Yogesh Dwivedi sa Swansea University, UK.

Prezenirani radovi i autori:

1. Mijač, Tea; Jadrić, Mario; Ćukušić, Maja
Systematic Literature Review: Is the Research on Sustainable Digital Transformation Still in the Nascent Stage?


2. Ninčević Pašalić, Ivana
Organizational Success Factors of e-Participation Adoption in Local Governments: Analysis of the Importance and Performance

 

Kako nam je bilo, pogledajte u našoj galeriji te na Facebook stranici konferencije.