Rezultati projekta u 2020.

14. siječnja 2021. | Novosti
 
Pripremili smo sažeti prikaz rezultata ostvarenih u 2020. godini i objavili na poveznici REZULTATI.
Unatoč svjetskoj pandemiji Covida-19, godina je bila sadržajna, a u sažetku možete vidjeti gdje su održana konferencijska izlaganja, tko su naši novi suradnici, koji su objavljeni znanstveni radovi te druga događanja u kojima su sudjelovali članovi naše istraživačke grupe.