Projektna radionica u tijeku

19. lipnja 2018. | Novosti
Projektna radionica u tijeku

PROGRAM RADIONICE

 

Ponedjeljak, 18. lipnja 2018 
10:30 – 11:00    Registracija i kava dobrodošlice
11:00 – 11:15    Dr. sc. Maja Fredotović, Dekanica: Otvaranje radionice
11:15 – 11:50    Dr. sc. Maja Ćukušić: Projekt Korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i modeliranje informacijskih sustava na primjeru smart city usluga
11:50 – 13:00    Ručak
13:00 – 13:45    Prof. dr. Jan Mendling: Process mining to smart spaces: Perspectives and research challenges
13:45 – 14:15    Dino Pavlić: Model konvergencije upravljanja poslovnim procesima i korisničkim iskustvom
14:15 – 14:45    Renata Cvitanović: Upravljanje poslovnim procesima u javnoj upravi

 

Utorak, 19. lipnja 2018 
09:00 – 10:00    Prof. dr. Kawa Nazemi: Data Analysis and Visualization in Smart Cities
10:00 – 10:30    Bože Šarić: Tehnološka rješenja za pametne gradove
10:30 – 10:45    Pauza za kavu
10:45 – 11:30    Tea Mijač: Okvir za korisniku orijentiran razvoj digitalnih usluga temeljen na podacima 
11:30 – 12:00    Nikola Dadić: Izrada korisniku orijentirane stranice Grada Splita
12:00 – 13:00    Ručak
13:30 – 16:30    (pauza u 14:30) Prof. dr. Peter Nijkamp: Smart Cities in the New Urban World
16:30 – 18:00    Panel rasprava s predstavnicima Grada Splita, Društva arhitekata Split, Profico d.o.o. te drugim dionicima inicijative Split – pametan grad

 

 

Testiranje strukture:

https://ows.io/tj/58nvc85l

Anketa:

https://goo.gl/forms/wjkIcB8h9yPNwJ9e2

 

Hvala!