Održana radionica za studente diplomskog studija

25. veljače 2018. | Novosti

U okviru jednog od općih ciljeva "Osnivanje i razvoj istraživačke grupe koja nastavlja rad na temi istraživanja i nakon završetka financiranja projekta", na datum 12.02.2018. održana je Prva istraživačka radionica za studente diplomskog studija.

 

U okviru radinice, odabrane su iduće teme diplomskih radova: 

 1. Primjena web API-a kod smart city rješenja
 2. Analiza komponenti/karakteristika i mjerenje uspješnosti smart city inicijativa
 3. Održiv pristup razvoju i primjeri smart mobility rješenja
 4. Pristup razvoju strategije pametnog grada 
 5. Internet stvari kao osnova pametnog grada 
 6. Primjeri dobre prakse kao temelj za razvoj Grada Splita kao pametnog grada 
 7. Razvoj digitalnih usluga na primjeru Grada Solina
 8. Metode i primjeri aktivne participacije organizacija, udruga i građana u integriranim rješenjima pametnih gradova
 9. Integrirana infrastruktura i procesi pametnih gradova na primjeru Grada Solina
 10. Preporuke ISO standarda za pametne gradove za područje Emergency Managementa i procjena stanja na primjeru Grada Šibenika
 11. Potencijal korištenja blockchain tehnologije u kontekstu rješenja za pametne gradove
 12. Poslovni modeli integriranih smart city rješenja
 13. Alati i prakse za razvoj građanima-orijentiranih informacijskih sustava
 14. Platforme za otvorenu inovaciju u pametnim gradovima

 

Druga istraživačka radionica za studente diplomskog studija planirana je u lipnju 2018.