Najava 3. projektne radionice

12. prosinca 2019. | Novosti
Najava 3. projektne radionice

 

3. radionica projekta HRZZ-UIP-2017-05-7625: Korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i modeliranje informacijskih sustava na primjeru smart city usluga održat će se 16. i 17. siječnja 2020. na Ekonomskom fakultetu u Splitu (Aneks: Svečani amfiteatar i Vijećnica 3, Cvite Fiskovića 5, Split).

 

Prvi dan radionice predviđen je predstavljanje dosadašnjih rezultata HRZZ projekta, ali i projekta izrade stategije Grada Splita na kojem rade naši istraživači. Također, studentima preddiplomskih i diplomskih studija će se predstaviti prednosti i primjeri projekata digitalne transformacije u zemlji i svijetu, te će i sami studenti imati priliku predstaviti svoja istraživanja.

Drugi dan radionice rezerviran je za raspravu o temama i napretku pojedinačnih smjerova istraživanja troje doktoranada, nakon čega će naš novi istraživač na projektu izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački održati predavanje o izabranoj istraživačkoj metodologiji.

 

Kompletan raspored Radionice možete naći u prilogu.