Rezultati projekta u 2019.

15. siječnja 2020. | Novosti

 

Sažete rezultate ostvarene u 2019. godini predstavili smo na poveznici REZULTATI. Godina je bila sadržajna, a u sažetku možete vidjeti tko su naši novi suradnici, gdje su održana konferencijska izlaganja, koji su objavljeni znanstveni i stručni radovi te druga događanja u kojima su sudjelovali članovi istraživačke grupe.