Održana 2. projektna radionica

28. siječnja 2019. | Novosti
Održana 2. projektna radionica

Održana je druga projektna radionica u sklopu uspostavno istraživačkog projekta (UIP-05-2017) „Korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i modeliranje informacijskih sustava na primjeru smart city usluga„. Dvodnevna radionica održala se 21. i 22. siječnja 2019. na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

 

Prvi dan radionice bio je rezerviran za znanstvena istraživanja na temu pametnih gradova i digitalne transformacije u zemlji i svijetu. Sudjelovali su znanstveni predavači iz Hrvatske (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) i Fakultet organizacije i informatike (FOI), Slovenije (Sveučilište u Ljubljani) i Velike Britanije (Swansea University UK). Posebice ističemo predavanje prof. dr. Yogesha K. Dwivedija sa Sveučilišta u Swansea i glavnog urednika znanstvenog časopisa Journal of Information Mananagement koji je predstavio trenutne aktualne znanstvene metode i naslove iz perspektive glavnog urednika časopisa te predstavio svoje istraživanje o pametnim gradovima.

 

Tema drugog dana radionice je bila Strategije, koncepti i praktična rješenja za pametne gradove. Ugostili smo stručnjake iz prakse koji su predstavili trenutna rješenja za pametne gradove koja se nude na tržištu te su predstavili rješenja koja će se tek moći koristiti u budućnosti.

Splitska gradska tvrtka Split Parking predstavila je rezultate već implementiranih rješenja za pametni parking te planove za budućnost.

Istraživači sa splitskog Ekonomskog fakulteta dali su uvid u perspektivu razvoja strategije za razvoj pametnog grada, a uvod u umjetnu inteligenciju u kontekstu pametnih gradova predstavili su istraživači sa splitskog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF).

Ističemo i posjet tvornici znanja koju je studentima omogućio prof. dr.sc. Veža s FESB-a.

 

Aktivno sudjelovanje zabilježilo je 40-tak sudionika radionice koji su participacijom na radionici sudjelovali oba dana.